Mitt och barnens schema

Att vara föräldraledig och tillbringa större delen av sin tid med ett eller flera barn kan vara lika härligt som plågsamt. Vissa dagar har man gott om energi, andra dagar är den som bortblåst. Att då ha några fasta punkter att luta sig tillbaka på underlättar för både föräldrar och barn.

Känslan av att vakna upp till en oplanerad dag är fantastisk, men min erfarenhet är att de ostrukturerade dagarna är de som fungerar allra sämst – för alla inblandade. Spontanitet och små barn är helt enkelt ingen vinnande kombination. Barn älskar rutiner. Och nöjda barn = nöjda föräldrar.

Schemat nedan är det vi följer nu. Ett för hemmadagar, och ett för förskoledagar. De block i våra scheman som är gråmarkerade är de tider jag helst håller mig hemma med barnen (nej tack till stressiga morgnar eller försenade kvällsrutiner). ”Aktivitet” kan vara allt från att pussla/pyssla tillsammans, till att baka, åka och handla eller besöka biblioteket, till att träffa vänner och familj.

I praktiken följs inte schemat till punkt och pricka, men det är en bra struktur att förhålla sig till och försöka automatisera i den mån det går. Som föräldraledig blir det enklare att hantera vardagen, och för den förälder som jobbar går det smidigare att ta över när de är lediga. Det underlättar också för eventuella barnvakter att veta hur barnens dagar brukar se ut.